info@podlahy-sedlacek.cz +420 602 173 004
+420 602 173 004 info@podlahy-sedlacek.cz

Na začátku letošního roku jsme byli poptáni majitelem objektu Obchodního domu Uran v Příbrami na Plzeňské ulici, kde probíhala rozsáhlá rekonstrukce poloviny budovy, na realizaci pokládky zátěžového PVC včetně likvidace staré podlahové krytiny. Jednalo se o několik místností včetně hlavní prodejní plochy (dříve zde byla prodejna obuvi) o celkové ploše 280 m2.

MÁM ZÁJEM O REALIZACI PODLAHY

Důležitost dilatačních spár

Z původní podlahy s velmi nerovných podkladem jsme nejdříve odstranili a zlikvidovali položený koberec. Na srovnání nerovného podkladu jsme použili velkou podlahovou brusku s diamantovým kotoučem. Dále jsme provedli vyspravení spár, prasklin a dilatačních spár speciální opravnou hmotou. 

Dilatační spára (nebo také pohybová spára) je konstrukční mezera, která je navržena tak, aby se kontrolovaně přizpůsobila pohybu podlahy vlivem teploty. Mezi podlahou a zdí podél celého obvodu místnosti musí zůstat min. 1 cm široká spára a dále pak kolem všech pevných prvků -sloupy, krby, prostupy trubek topení atd. Aby podlaha nebyla ohrožena dilatací, nesmí se překročit rozměr podlahy 8 x 20 m. Jinak se musí vytvořit další spára v ploše podlahy. 

Většina dnes používaných podlahových krytin vyžaduje celkovou rovinnost podkladu. Proto i zde bylo třeba betonovou podlahu po celoplošné penetraci finálně připravit na pokládku PVC pomocí vyrovnávací samonivelační hmoty a docílit tak dlouhodobé životnosti samotných podlahových krytin.

Měřícím přístrojem jsme ověřili vyschnutí stěrky (dobou schnutí samonivelační stěrky se myslí čas, za který se z nivelační stěrky odpaří použitá voda potřebná k rozmíchání). Konečně se mohla realizovat pokládka zátěžového PVC včetně montáže soklových lišt, přechodových lišt a nájezdu pro manipulační techniku.

Zakázku jsme za dodržení veškerých předepsaných postupů dokázali zrealizovat za necelé 3 týdny (včetně technologickým přestávek – schnutí atd.). Výsledkem naší kvalitní práce je opravdu pěkný interiér komerčního prostoru s přírodním dekorem PVC.

CHCI CENOVOU NABÍDKU