info@podlahy-sedlacek.cz +420 602 173 004
+420 602 173 004 info@podlahy-sedlacek.cz

Rozdíl mezi broušením, frézováním a tryskáním betonu

Před každou pokládkou podlahových krytin, před realizací litých epoxidových nebo cementových vyrovnávacích hmot je nutné mít vždy perfektně připravený podklad.

To znamená odstranit stará lepidla, asfalt, stavební hmoty, nečistoty, ropné produkty.

Broušení betonu je proto nejdůležitější částí celého technologického postupu u pokládky podlah. Pokud byste aplikovali vyrovnávací hmoty nebo rovnou podlahovinu na neobroušený podklad, je velké riziko, že se vám následné vrstvy budou odlupovat od podkladu a vzniknou tím veliké a zbytečné vícenáklady a značný časový skluz. Broušením ale také získáváme potřebnou rovinnost podkladu a tím snižujeme náklady na stěrkovací vyrovnávací hmoty.

Frézování používáme při nutnosti srovnání větších nerovností betonu.

Tryskání betonu ocelovými broky se používá při odstraňování starých nátěrů, nánosů provozních nečistot, ropných produktů anebo při potřebě zdrsnění betonové plochy pro další pracovní postupy.
Tryskání betonu se nejvíce využívá při přípravě podkladů v průmyslových halách a velkých komerčních prostorech.